Prismatrix


Kære kollega.
Her kan du se de matrix der skal anvendes for at prissætte opgaver der afviger fra standarder.

Tryktype Softcover Hardcover Basispris
Indigo S/H og farve x 1,15 x 1,15 Digitaltryk
S/H med farveindstik (iGen/VP) x 1,35 x 1,42 BEST PRICE
S/H med farveindstik (Indigo) x 1,42 x 1,55 BEST PRICE

Først ganges med faktor for tryktype - dernæst ganges med faktor for papirtillæg.


Andet papir Digital S/H Digital 4F Offset
Arctic Volumen 115g x 1,06 x 1,04 x 1,08
Arctic Volumen 130g x 1,08 x 1,05 x 1,12
G-Print 130g x 1,04 x 1,03 x 1,05
Silk/Gloss 115g x 1,00 x 1,00 x 1,00
Gloss 130g x 1,04 x 1,02 x 1,02
Gloss 170g x 1,07 x 1,05 x 1,11
Munken Creme 115g x 1,04 x 1,03 x 1,05
Cocoon Silk/Gloss 115g x 1,11 x 1,09 x 1,15
G-Print 170g x 1,10 x 1,08 x 1,14

Papirtillægget er altid med udgangspunkt i 115g G-Print.
Der tillægges altid 400 kr for hjemkøb, administration og kassation af restpapir.

Andre tillæg Opstart Énhedspris
Læsebånd 250 kr 5 kr/bog
OFFSET tryk på separat forsats* 1200 kr 0,5 kr/bog
DIGITAL tryk på separat forsats* 500 kr 1,0 kr/bog
Kapitælbånd i specialfarve (ud over de 8) + 500 kr 0 kr/bog

*) Tillægget beregnes på basis af valget: "Separat forsats (uden tryk)".